Dysponując bogatym doświadczeniem i nieustannie poszukując kreatywnych rozwiązań, gotowi jesteśmy zorganizować transport wszelkiego rodzaju ładunków do każdego miejsca na świecie. Ta dziedzina stanowi jeden z głównych elementów pracy wykwalifikowanego zespołu pracowników Morskiej Agencji Gdynia.

W optymalny sposób wykorzystujemy dostępne środki transportu, nie tylko morskiego i śródlądowego, ale także drogowego, kolejowego i lotniczego. Zajmujemy się też dystrybucją towarów. Aranżujemy transporty sztuk ponadgabarytowych przy użyciu pontonów, barek, specjalistycznych statków i samochodów. Mamy własną flotę samochodową, ale współpracujemy też z profesjonalnymi przewoźnikami w Polsce i za granicą.

Zawsze szukamy rozwiązań konkurencyjnych cenowo i jakościowo. Klientom zapewniamy pełną informację na każdym etapie transportu. Oferujemy pomoc przy ubezpieczeniu transportu i odprawach celnych. Pośredniczymy w sprawach związanych z awariami, roszczeniami czy uszkodzeniami ładunków. Wszelkiego rodzaju ładunki dostarczamy w sposób najbardziej korzystny dla klienta.