Drobnica morska (LCL)

Dysponujemy własnymi liniami drobnicowymi z Dalekiego Wschodu. Współpracujemy z największymi armatorami morskimi na świecie, zapewniając regularny cotygodniowy serwis.

Kontakt: +48 58 785 38 01

Tę część usług Morskiej Agencji Gdynia kierujemy do osób oraz firm, które transportują towary zarówno małogabarytowe (kilka, kilkanaście paczek, kartonów) jak i większe objętościowo (kilka, kilkanaście palet, skrzyń etc.). Dzięki serwisowi drobnicowemu można korzystać ze wszystkich zalet transportu morskiego niezależnie od ilości przewożonego towaru.

W imporcie oferujemy regularne połączenia między głównymi portami Dalekiego Wschodu
a Gdynią, Gdańskiem i Hamburgiem. Nasz serwis eksportowy obejmuje większość portów
na świecie w kilkudziesięciu krajach.

Nasz serwis, zarówno w imporcie jak i eksporcie uwzględnia także usługi uzupełniające, takie jak:
– usługi agencji celnej (odprawy importowe/eksportowe),
– magazynowanie i przeładunki (magazyny w Gdyni i Gdańsku),
– przewozy drogą lądową w Polsce i za granicą.

Skontaktuj się z nami w sprawie transportu drobnicy morskiej LCL:

Wojciech Froelich

Telefon: +48 58 785 38 01
E-mail:

Biuro Główne Gdynia