Frachtowanie i usługi maklerskie

Oferujemy profesjonalne pośrednictwo i doradztwo techniczne oraz handlowe w zakresie transportu morskiego ładunków masowych, drobnicowych oraz ponadgabarytowych między portami na całym świecie, jak również w zakresie eksploatacji floty, w tym kupno-sprzedaż statków i jednostek pływających.

Kontakt: +48 58 785 38 25

Frachtowanie statków (masowców) pod przewozy takich ładunków jak: węgiel, koks, zboża, ruda żelaza,
kruszywo-tłuczeń, biomasa, wytłoki i inne

ŁADUNKI MASOWE PŁYNNE

Transport wszelkiego rodzaju ładunków masowych płynnych; neutralnych, jak i niebezpiecznych (chemikalia).

Skontaktuj się z nami w sprawie frachtowania i usług maklerskich:

Tomasz Głowacki

Telefon: +48 58 785 38 25
E-mail:

Biuro Główne Gdynia

Zbigniew Stikiel

Telefon: +48 58 785 38 30
E-mail:

Biuro Główne Gdynia

Andrzej Burdyński

Telefon: +48 58 785 38 26
E-mail:

Biuro Główne Gdynia

Wojciech Kowalski

Telefon: +48 58 785 38 12
E-mail:

Biuro Główne Gdynia