Odprawy celne

 

Niezbędnym uzupełnieniem całego łańcucha logistycznego są usługi celne. Nasi doświadczeni agenci zapewniają klientom profesjonalne odprawy ładunków zarówno w portach, jak i we własnych składach celnych. Proponujemy kompleksowe wsparcie we wszystkich procedurach celnych oraz możliwość skorzystania z zabezpieczeń celnych, które pozwalają na udostępnienie klientom zabezpieczenia długu celnego, zarówno w procedurze dopuszczenia do obrotu, jaki i w procedurze tranzytu.

 

Dokonujemy zgłoszeń zarówno w procedurze standardowej, jak i uproszczonej, również z zastosowaniem rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej wg art. 33a Ustawy o podatku od towarów i usług. Od 2011 roku posiadamy Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO, dzięki któremu możemy korzystać z uproszczeń celnych oraz ułatwień przy kontrolach celnych.

Kontakt:
Anna Kołodziej tel: +48 58 661 75 07, +48 58 621 35 61, e- mail: a.kolodziej@mag.pl

 

Agenci celni:
Anna Franus tel: +48 58 661 75 07, +48 58 621 35 61, e- mail: a.franus@mag.pl
Anna Jakusz tel: +48 58 621 33 30, e- mail: a.jakusz@mag.pl
Monika Labudda tel: +48 58 621 33 30, e- mail: m.labudda@mag.pl
Bartosz Luleński tel: +48 58 661 75 07, +48 58 621 35 61, e- mail: b.lulenski@mag.pl
Dorota Nietupska tel: +48 58 661 75 07, +48 58 621 35 61, e- mail: d.nietupska@mag.pl
Kinga  Wrońska tel: +48 58 661 75 07, +48 58 621 35 61, e- mail: k.wronska@mag.pl
Katarzyna Maćkowiak tel: +48 58 661 75 07, e- mail: k.mackowiak@mag.pl
Agnieszka Matysiak tel: +48 58 661 75 07, e- mail: a.matysiak@mag.pl
Aleksander Rynkiewicz tel: +48 58 621 33 30, e- mail: a.rynkiewicz@mag.pl
Kamila Wiktorzak tel: +48 58 58 621 35 61, e- mail: k.wiktorzak@mag.pl