Koncepcja rozwoju

Dowiedz się więcej o koncepcji rozwoju MAG Centrum – jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w centrum Gdyni.

+48 58 785 38 60

MAG Centrum ul. Tadeusza Wendy 15

MAG Centrum

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.  posiada  hektar gruntu usytuowanego prawie
w samym centrum Gdyni w bezpośrednim sąsiedztwie terenów portowych.
Taka lokalizacja w sposób naturalny skłoniła firmę do przekształcenia istniejących budynków
w nowoczesny kompleks biurowy. Wielkość działki pozwala na dalsze planowanie
rozbudowy obiektu wraz ze wzrastającymi potrzebami rynku.
 

Rozbudowa

Przy planowaniu rozbudowy brane są pod uwagę najnowocześniejsze rozwiązania stosowane w architekturze i budownictwie.

Skontaktuj się z nami w MAG Centrum

Marta Królak

Telefon: +48 58 785 38 60
E-mail: