Magazyny MAG

W strategicznych pod względem logistycznym punktach Polski dysponujemy własnymi i dzierżawionymi magazynami (w tym magazyny czasowego składowania i składy celne), co znacznie ułatwia organizację transportu towarów i obniża jego koszty.

Kontakt: +48 605 555 699

Magazyny i składy celne MAG

To obiekty najwyższej klasy, wyposażone w regały wysokiego składowania, automatyczne systemy utrzymania stałego poziomu temperatury, zaopatrzone w zaawansowane rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo z zakresu PPOŻ, monitorowane i chronione przez całą dobę.

Działamy stosownie do przyjętych unijnych norm HACCP, które pozwalają na składowanie produktów spożywczych takich jak np. zboża, cukier czy ryż. Składujemy również w szerokim zakresie towary przemysłowe oraz branży tekstylnej.

Liczne usługi dodatkowe

Oferujemy liczne usługi dodatkowe, takie jak dystrybucja produktów do klienta docelowego, kontrola ilościowa i jakościowa, konfekcjonowanie i etykietowanie towarów, formowanie i rozformowywanie kontenerów. Własne środki transportu zapewniają naszym klientom terminowość dostaw i pełną niezależność w organizacji całego łańcucha transportowego.

Wsparciem dla wszystkich procesów jest nowo wdrożony WMS, pozwalający na pełną ewidencję działań oraz wymianę informacji elektronicznej z naszymi Klientami.

Specyfikacja

 • 9 000 m2 powierzchni magazynowej w procedurze Magazynu Czasowego Składowania
 • 3 500 miejsc paletowych na regałach wysokiego składowania
 • 5 000 miejsc paletowych w składowaniu blokowym
 • 4 500 m2 powierzchni magazynowej w halach namiotowych

 

Zakres świadczonych usług

 • Transport kontenerów do 32825 kg brutto
 • Składowanie (w tym magazyny i składy celne)
 • Składowanie na regałach oraz w bloku
 • Załadunki/rozładunki kontenerów
 • Przeładunki papieru w rolach
 • Kolekcja/konfekcja towarów (etykietowanie towarów, kontrola jakościowa oraz ilościowa)
 • Co-packing
 • Dystrybucja
 • Przygotowywanie ładunków do wysyłki exportowe

Specyfikacja:

 • 14 00 m2 powierzchni magazynowej (3 hale klasy A)
 • 8 500 miejsc paletowych na regałach wysokiego składowania
 • 12 500 miejsc paletowych w składowaniu blokowym
 • zadaszona wiata o powierzchni 1 500 m2

 

Zakres świadczonych usług:

 • Transport kontenerów do 32825 kg brutto
 • Składowanie (w tym magazyny czasowego składowania i składy celne)
 • Składowanie na regałach oraz w bloku
 • Załadunki/rozładunki kontenerów
 • Przeładunki papieru w rolach
 • Zasypy aut towarami sypkimi – typu silos.”beczka”
 • Zasypy aut towarami sypkimi – typu”wywrotka”
 • Utylizacja towarów w procedurze celnej
 • Kolekcja/konfekcja towarów (etykietowanie towarów, kontrola jakościowa oraz ilościowa)
 • Co-packing
 • Dystrybucja
 • Przygotowywanie ładunków do wysyłki exportowej
 • Przeładunki wyrobów stalowych
 • 17 00 m2 powierzchni składowej
 • 5 000 m2 powierzchni magazynowej

 

Zakres świadczonych usług:

 • Składowanie towarów sypkich (zboża, nawozy, kruszywa)
 • Składowanie towarów paletyzowanych
 • Składowanie towarów workowanych
 • Przeładunki
 • 1 000 m2 powierzchni magazynowej

 

Zakres świadczonych usług:

 • Składowanie towarów paletyzowanych
 • Składowanie towarów workowanych
 • Przeładunki

W celu uzyskania oferty prosimy o kontakt mailowy / telefoniczny

Lokalizacje

Magazyny Morskiej Agencji Gdynia zlokalizowane są w kluczowych dla transportu miejscach Polski. Przemyślane położenie to klucz do prostej organizacji logistycznej oraz obniżenia kosztów związanych z importem.

Posiadamy magazyny dostosowane zarówno do przeładunku produktów transportowanych drogą morską, jak i kolejową. Nasze placówki wyposażone są nowoczesne rozwiązania, systemy oraz regały wysokiego składowania. Spełniają również wszelkie normy bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami w sprawie magazynowania:

Dyrektor ds. logistyki magazynowej oraz e-commerce

Michał Laskowski
Telefon: +48 785 851 915
E-mial:

Magazyny i składy celne MAG w Gdańsku

Gracjan Gryncewicz

Telefon: +48 600 336 956
E-mial:

Magazyny i składy celne MAG w Gdyni

Arkadiusz Gabrukiewicz

Telefon: +48 605 555 699
E-mail:

Magazyn w Małaszewiczach

Grzegorz Gregoruk

Telefon. +48 83 375 00 66
E-mail:

Magazyn MAG w Darłowie

Agnieszka Kliber

Telefon. +48 48 607 225 133
E-mail: