Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. – Społecznie odpowiedzialni

Wywiad Anny Kosińskiej udzielony magazynowi Top Logistyk (nr 1/2018).
CSR w logistyce: Jak ułożyć relacje z różnymi grupami interesariuszy?

1. Jakie grupy interesariuszy wyróżnia Państwa firma w swojej strategii CSR?

W czasach gdzie życie biegnie niezmiernie szybko, a potrzeba life – work balance jest tak silna, coraz więcej firm decyduje się na wdrażanie polityki CSR (od ang. Corporate Social Responsibility). Na rynku potrzebni są menedżerowie i przedsiębiorcy, którzy radykalnie zmienią wpływ biznesu na społeczeństwo i środowisko jak i samo oblicze polskiego CSR poprzez budowanie środowisk bezpiecznych i przyjaznych dla pracownika. Wprowadzenie elementów etyki do biznesu, odpowiednia strategia firmy jak i zrównoważony rozwój to główne cele firm społecznie odpowiedzialnych. Działania na rzecz systematycznego podejmowania najważniejszych wyzwań społecznych i środowiskowych wyznacza wypracowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych Agenda 2030 i przyjęte Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Podejmowanie przez firmy zobowiązań prowadzi do radykalnych zmian na poziomie wizji, strategii, systemów managementu, działań operacyjnych i sprawozdawczości.

Morska Agencja Gdynia od lat jest ściśle związana z regionem pomorskim a przede wszystkim z Trójmiastem. Gdybyśmy nie zżyli się tak mocno ze społeczeństwem w którym funkcjonujemy nie mielibyśmy szans na przetrwanie w tym tak trudnym biznesie. Od samych początków firmy (1951 rok) staraliśmy się prowadzić prospołeczną i proekologiczną politykę. Nasze działania są wielopłaszczyznowe i ukierunkowane na różnych interesariuszy. Wspieramy między innymi działalność pomorskiego klubu hokejowego MH Automatyka i mniejszych zawodników Akademii Hokejowej Wróbla. Zaangażowaliśmy się w działalność Fundacji na rzecz Przyjaciół Wilna i Grodna ‚Serce Dzieciom’. Jesteśmy rzecznikiem i inicjatorem projektu edukacyjno- informacyjnego non profit pro bono ‚Podręcznik Importera’. Programu comiesięcznych webinarów prowadzonych przez pasjonatów branży o tematyce handlu zagranicznego, transportu, obsługi celnej, logistyki jak i weryfikacji klientów.

2. Z którą grupą interesariuszy budowanie relacji stanowi największe wyzwanie dla operatora logistycznego?

Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki PSML bierzemy czynny udział w cyklu rozmów na temat strategii rozwoju kolei oraz rozbudowy infrastruktury logistycznej w Polsce. „Kolej na Polskę–Nowy Jedwabny Szlak” to projekt bilateralnej kooperacji administracji rządowej pod patronatem Ministerstwa Rozwoju z przedstawicielami firm z branży TSL, środowisk biznesowych i akademickich. Nasi eksperci Polską gospodarkę. Jest to bardzo skomplikowany projekt ze względu na rangę oraz szeroką grupę kooperacyjną ludzi o wielokierunkowym wykształceniu i różnych wizjach projektu.

Od samych początków jako ambasador uczestniczymy w historii rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce Zapewnialiśmy logistyczną obsługę pierwszych i największych farm wiatrowych w kraju dzięki naszemu terminalowi portowemu w Darłowie, który ze względu na doskonałą lokalizacje dedykowany jest jako port serwisowy dla morskich farm wiatrowych na polskich wodach terytorialnych. Obecnie w ramach projektu promocji rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Morska Agencja Gdynia współpracuje z różnymi fundacjami na rzecz energetyki zrównoważonej, promocji przemysłu morskiej energetyki w Polsce, branży offshore oil, gas, obejmując patronatem medialnym szerokie działania edukacyjno–informacyjne na rzecz ochrony środowiska m.in. seminaria, konferencje, webinary i inne.

3. Jakie programy/projekty możecie Państwo wyróżnić w swojej strategii CSR w kontekście współpracy z wybranymi grupami interesariuszy?

Staramy się stworzyć naszym pracownikom bezpieczną, zdrową i satysfakcjonującą przestrzeń pracy jako pracodawca. Wspieramy też pasje naszych pracowników: wyścigi konne, zawody dronów i inne. Mamy owocowe wtorki oraz różne dodatkowe bonusy jak karty sportowe, zdrowotne, dofinansowania do wakacji oraz swój ośrodek w Wdzydzach Kiszewskich. Również nasi pracownicy, którzy borykają się z ciężką sytuacją rodzinną mogą liczyć na nasze wsparcie. To wszystko i jeszcze więcej aby budować zdrowe środowisko w których człowiek czuję się bezpieczną i równowartościową jednostką. Łączymy to co najlepsze profesjonalizm i zaangażowanie, aby na stałe pozostać w historii regionu jak i branży logistycznej jako firma budowana na wartościach.

Anna Kosińska
Stanowisko: Marketing and Communication Coordinator