O Nas

 

Jesteśmy jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku przedsiębiorstw w branży transportu i logistyki. Gwarantujemy pewną dostawę ładunków do każdego miejsca na świecie – morzem i lądem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i kreatywności naszych pracowników Morska Agencja Gdynia to marka, z którą współpracują eksporterzy i importerzy z całego świata, armatorzy, linie żeglugowe, spedytorzy, porty, urzędy morskie, celne i graniczne, banki i instytucje finansowe, a także ubezpieczyciele.

Organizujemy transport lądowo-morski kilkunastu tysięcy kontenerów w ciągu roku. Frachtujemy statki, aranżujemy przewóz drogowy i kolejowy. Zajmujemy się sztukami ciężkimi i ponadgabarytowymi, ładunkami sypkimi, płynnymi, a także drobnicą. Klientom zapewniamy składowanie i dystrybucje ich ładunków w nowoczesnych magazynach i składach celnych, oferując również wynajem biur. Od lat jesteśmy korespondentem międzynarodowej grupy armatorskich klubów ubezpieczeń wzajemnych P&I. Pracujemy jako agent awaryjny na rzecz zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych, wspierając ich podczas likwidacji szkód w transporcie drogowym, kolejowym i morskim.

Polskim marynarzom oferujemy atrakcyjną i bezpieczną pracę. Rocznie realizujemy około 1500 kontraktów dla oficerów i załóg szeregowych u renomowanych armatorów niemieckich, brytyjskich, duńskich, irlandzkich, greckich i amerykańskich.
Zespół Morskiej Agencji Gdynia liczy przeszło 300 pracowników. Są wśród nich agenci władający kilkoma językami i specjaliści nastawieni na realizację najbardziej wymagających zadań logistycznych.

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.

Historia

 

Szeroki zakres naszej działalności jest efektem prawie 70 lat rozwoju firmy. Nasze początki sięgają połowy XX wieku – przedsiębiorstwo państwowe o nazwie Morska Agencja w Gdyni powstało w 1951 roku. Reprezentowało wówczas w Polsce zagraniczne linie żeglugowe, armatorów i kluby ubezpieczeniowe (P&I). W polskich portach świadczyło usługi agencyjne dla statków polskich oraz obcych bander, z czasem poszerzając zakres działania o czarterowanie statków, spedycję portową i kontenerową, a także pośrednictwo pracy dla polskich marynarzy na statkach obcych bander.

Wraz ze zmianami politycznymi i gospodarczymi w kraju, na początku lat 90-tych, firma przekształciła się w spółkę pracowniczą o nazwie Morska Agencja Gdynia Sp. z o. o. Była to pierwsza prywatyzacja w branży usług morskich w Polsce. Zmiany stały się impulsem do dalszego rozwoju. Działając już w warunkach gospodarki wolnorynkowej, zaangażowaliśmy się dodatkowo w usługi spedycji kolejowej, lotniczej, magazynowania i dystrybucji oraz obsługi celnej.

By wzmocnić pozycję firmy na konkurencyjnym rynku, postawiliśmy na kompleksową obsługę ładunków w transporcie międzynarodowym. Jesteśmy bardzo wszechstronni i działamy na wielu uzupełniających się płaszczyznach. Zawsze chętnie angażujemy się w nowe przedsięwzięcia.