Każdego dnia, nasi specjaliści swoimi umiejętnościami, doświadczeniem i wiedzą wspierają tysiące naszych klientów w ich działalności. 

Obsługujemy wszelkiego rodzaju grupy ładunkowe, dostosowując proces i warunki transportu do indywidualnych wymagań klienta, czy towaru. 

Naszym priorytetem jest koncentracja na potrzebach klientów i wysoka jakość świadczonych usług.

Swoją wiedzą i doświadczeniem wspomożemy Państwa w zakresie:
– organizacji transportu pełnokontenerowy (import / export)
– organizacji transportu drobnicy kontenerowej (import / export)
– doradztwa transportowego
– organizacji operacji przeładunkowych w porcie i na magazynach
– organizacji ubezpieczenia ładunkowego
– obsługi celnej
– innych, nurtujących Państwa zagadnieniach, związanych z organizacją transportu kontenerowego