Zarząd MAG

Poznaj osoby stojące za sukcesem Morskiej Agencji Gdynia. 

Michał Śmigielski

Prezes Zarządu Morskiej Agencji Gdynia

Michał Śmigielski z wykształcenia jest ekonomistą i ukończył Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
ze specjalizacją Handel Morski na Uniwersytecie Gdańskim.

Z Morską Agencją jest związany od 2000 roku czyli od samego początku swojej kariery zawodowej. W latach 2003 – 2005 pracował w PSA Transport w Londynie jako przedstawiciel Morskiej Agencji Gdynia.

Po powrocie do Polski był jednym z inicjatorów powstania terminala przeładunkowego MAG w Darłowie. Od 2008 roku rozpoczął w firmie innowacyjną działalność skupioną na przeładunkach oraz transporcie elementów turbin wiatrowych. Przyjęta koncepcja okazała się ogromnym sukcesem dla firmy i spowodowała, że MAG stał się liderem logistyki w tej branży.

Od 2019 roku jest specjalistą ds portów i logistyki w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej.

Obok działalności zawodowej jest entuzjastą hokeja na lodzie – był współzałożycielem i V-ce Prezesem występującego
w Polskiej Hokej Lidze, Pomorskiego Klubu Hokejowego.

Krzysztof Laskowski

V-ce Prezes Zarządu Morskiej Agencji Gdynia

Krzysztof Laskowski związany jest z Morską  Agencją Gdynia od 1984 roku. Z wykształcenia jest ekonomistą. Ukończył Uniwersytet Gdański – Wydział Handlu Zagranicznego. 

Ponadto, ukończył Studia Podyplomowe z Zarządzania w Swinburne University w Melbourne w Australii oraz studia podyplomowe z Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Gdańskim. Stypendysta British Institute of Management w Londynie.

V-ce Prezes Zarządu MAG rozwijał również swoje kompetencje podczas praktyk zawodowych m.in. w Furness Withy Chartering w Londynie, Australian National Line w Melbourne oraz w Crescent Shipping w Rochester w Wielkiej Brytanii.

W trakcie 37 lat pracy w Morskiej Agencji Gdynia Krzysztof Laskowski przeszedł wszystkie szczeble zarządzania. W roku 1989 aktywnie uczestniczył w prywatyzacji firmy jako inicjator tego procesu, jak również jej restrukturyzacji i przestawieniu na tryby wolnego rynku. Inicjator budowy MAG Centrum – kompleksu biurowego zrzeszającego firmy z branży logistyczno-morskiej. Przeprowadzał w MAG reformy służące, unowocześnieniu i informatyzacji przedsiębiorstwa. Brał również udział w wyznaczaniu strategii rozwoju i tworzeniu nowych działalności firmy.

Jego wielką pasją jest narciarstwo oraz podróżowanie.