Biuro Główne MAG w Gdyni

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

NIP: 586-015-78-96
REGON: 190549721
KRS: 35292

Biuro Główne MAG

Administracja i oddziały organizacyjne

Sekretariat Zarządu

Tel: +48 58 785 37 00
E-mail:

Księgowość

Tel: +48 58 785 38 86
E-mail:

Kadry

Tel: +48 58 785 38 68
E-mail:

Zatrudnianie marynarzy

Tel: +48 58 785 38 44
E-mail:

Wynajem powierzchni
biurowych

Tel: +48 58 785 38 60
E-mail:

Marketing & PR

Tel: +48 58 785 38 78
E-mail:

Administracja

Tel: +48 58 785 37 15
E-mail:

Transport Spedycja Logistyka

Ładunki pełnokontenerowe FCL

Transport morski

Tel: +48 58 785 37 36
E-mail:

Ładunki drobnicowe LCL

Transport morski

Tel: +48 58 785 38 01
E-mail:

Transport kolejowy z Chin

Ładunki drobnicowe LCL oraz pełnokontenerowe FCL

Tel: +48 693 910 901
E-mail:

Transport kolejowy

Tel: +48 83 375 00 66
E-mail:

Transport drogowy

Ładunki kontenerowe

Tel: +48 58 785 37 11
E-mail:

Spedycja drogowa

Tel: +48 58 785 37 46
E-mail:

Agencja celna

Tel: +48 58 355 76 00
E-mail:

Agencja statków

Tel: +48 58 785 38 14
E-mail:

Ładunki ponadgabarytowe

Tel: +48 58 785 38 30
E-mail:

Energetyka wiatrowa

Tel: +48 58 785 38 12
E-mail: