<span>Polityka</span> prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Morskiej Agencji Gdynia sp. z o.o.

Morska Agencja Gdynia sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w zarządzanych domenach. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

Gromadzenie danych

Korzystamy z szyfrowanego HTTPS, co zapobiega przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
– nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
– czas nadejścia zapytania,
– liczba wysłanych przez serwer bajtów,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Morskiej Agencji Gdynia sp. z o.o. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Morskiej Agencji Gdynia sp. z o.o .nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisach Morskiej Agencji Gdynia sp. z o.o. okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami.

Odnośniki do innych stron

Serwisy Morskiej Agencji Gdynia sp. z o.o. zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Morskiej Agencji Gdynia sp. z o.o.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 23.09.2020 r.

Naszym założeniem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Rozwój technologii oraz zmiany prawa powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na naszych stronach.

 

 

exit

Wypełnij
formularz