slide image

Agencja celna

Dokonujemy odpraw w ramach wszystkich obowiązujących procedur celnych (w tym procedury uproszczonej) w kraju i za granicą.

Wsparcie we wszystkich procedurach celnych

Jako niezbędne uzupełnienie łańcucha logistycznego oferujemy usługi celne, w ramach których nasi doświadczeni agenci zapewniają profesjonalne odprawy ładunków w portach, a także we własnych składach celnych, zarówno w procedurze standardowej, jak i uproszczonej.

Od 2011 roku posiadamy status upoważnionego przedsiębiorcy AEO, dzięki któremu możemy korzystać z uproszczeń celnych oraz ułatwień przy kontrolach celnych.

Doradztwo celne i podatkowe
Doradztwo celne i podatkowe
Procedura uproszczona
Procedura uproszczona
Pomoc przy weryfikacji
Pomoc przy weryfikacji

Usługi oferowane
przez agencję celną MAG

  • przygotowanie zgłoszeń i odpraw celnych we wszystkich procedurach (importowych, eksportowych, tranzytowych), w tym odprawy celne fiskalne
  • doradztwo i weryfikacja dokumentów
  • sporządzanie i obsługa dokumentacji: SMGS, CIM, DSK - czasowe składowanie, zgłoszenia tranzytowego T1, karnetów TIR, ATA, listów przewozowych CMR
  • sporządzanie i obsługa deklaracji: AKC-U, Intrastat
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Celno - Skarbowym, przed Graniczną Kontrolą Sanitarną, Inspekcją Handlową Artykułów Rolno - Spożywczych
  • obsługa celna przeładunku towarów w tranzycie pod dozorem celnym - doradztwo w odprawie mienia przesiedlenia i samochodów osobowych (spoza UE)

Kontakt
Bezpośredni

exit

Wypełnij
formularz