Logistyka magazynowa

Logistyka magazynowa

Bezpieczne składowanie i przechowywanie ładunków

W strategicznych pod względem logistycznym punktach Polski dysponujemy własnymi i dzierżawionymi magazynami (w tym magazyny czasowego składowania i składy celne), co znacznie ułatwia organizację transportu towarów i obniża jego koszty. Nasze obiekty spełniają unijne normy HACCP.

Zobacz mapę magazynów

Zapewniamy bezpieczeństwo każdego ładunku

Zobacz nasze maszyny

Logistyka sztuk ciężkich

Regały wysokiego składowania, automatyczne systemy utrzymania stałego poziomu temperatury, zaawansowany PPOŻ, monitorowane i ochrona przez całą dobę.

<span>Logistyka</span> sztuk ciężkich

Przeładowujemy ładunki ponadgabarytowe o masie do 86 ton.

Magazyny MAG

System WMS pozwala na pełną ewidencję działań oraz wymianę informacji z klientami.
Magazyny MAG
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Małaszewicze
 • Darłowo

Magazyn Gdańsk

Zobacz specyfikację

▼

Magazyn MAG w Gdańsku zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie Baltic Hub ( dawny DCT)
Atrakcyjna lokalizacja gwarantuje sprawną obsługę logistyczną dostaw na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

Kompleks jest składową, szerszej działalności Morskiej Agencji Gdynia, związanej z obsługą pełnego łańcucha logistyki. 

Specyfikacja

 • Magazyn Czasowego Składowania/ Skład Celny
 • Pozwolenie Weterynaryjne dla produktów paszowych
 • Inspektorat sanitarny / Sanepid
 • 21 000 m2 powierzchni pod dachem
 • 34 doki
 • 3 wjazdy z poziomu „zero”
 • 3000 m2 wzmocnionej posadzki do 13 T/M2. 
  Pozostałe c.a. 18000 m2 > 7 T/M2
 • Obsługa ładunków do 15 ton

Zakres świadczonych usług

 • Transport kontenerów do 32825 kg brutto
 • Składowanie (w tym magazyny czasowego składowania i składy celne)
 • Składowanie na regałach oraz w bloku
 • Załadunki/rozładunki kontenerów
 • Przeładunki papieru w rolach
 • Zasypy aut towarami sypkimi – typu silos ”beczka”
 • Zasypy aut towarami sypkimi – typu ”wywrotka”
 • Utylizacja towarów w procedurze celnej
 • Kolekcja/konfekcja towarów (etykietowanie towarów, kontrola jakościowa oraz ilościowa)
 • Co-packing
 • Dystrybucja
 • Przygotowywanie ładunków do wysyłki exportowej
 • Przeładunki wyrobów stalowych

Magazyn Gdynia

Zobacz specyfikację

▼

Magazyn w Gdyni  zlokalizowany  przy terminalach kontenerowych BCT oraz GCT. 

Kompleks jest składową, szerszej działalności Morskiej Agencji Gdynia, związanej z obsługą pełnego łańcucha logistyki. 

Specyfikacja

 • 40800 m2 łącznej powierzchni magazynowej (hale magazynowe klasy A, biura magazynowe):
  - ul. Kontenerowa 6 - 9000 m2 magazyn klasy A + plac przeładunkowy 3000 m2
  - zadaszona wiata 500 m2
  - ul. Kontenerowa 69 5300 m2 hale namiotowe + plac przeładunkowy
  - ul. Kontenerowa 23 23000 m2 plac przeładunkowo składowy
 • 4000 miejsc paletowych na regałach wysokiego składowania
 • 8000 miejsc paletowych w składowaniu blokowym

Zakres świadczonych usług

 • Transport kontenerów do 32825 kg brutto
 • Składowanie (w tym magazyny czasowego składowania i składy celne)
 • Składowanie na regałach oraz w bloku
 • Załadunki/rozładunki kontenerów
 • Przeładunki papieru w rolach
 • Utylizacja towarów w procedurze celnej 
 • Kolekcja/konfekcja towarów (etykietowanie towarów, kontrola jakościowa oraz ilościowa)
 • Co-packing
 • Dystrybucja
 • Przygotowywanie ładunków do wysyłki exportowej
 • Przeładunki wyrobów stalowych
 • Przeładunki sztuk ciężkich
 • Mocowania ładunków gabarytowych
 • Obsługa statków drobnicowych

Magazyn Małaszewicze

Zobacz specyfikację

▼

Magazyn w Małaszewiczach jest usytuowany na trasie Nowego Jedwabnego szlaku. Jednocześnie, znajdując się tuż przy granicy, stanowi idealną bazę do rozwoju współpracy z rynkami wschodnimi.

 • 750 m2 łącznej powierzchni magazynowej 
 • 10000 m2 placu składowego

Zakres świadczonych usług:

 • Transport kontenerów 
 • Składowanie (w tym magazyn czasowego składowania)
 • Załadunki/rozładunki kontenerów
 • Rozformowywanie kontenerów
 • Przeładunki papieru w rolach
 • Kolekcja/konfekcja towarów (etykietowanie towarów, kontrola jakościowa oraz ilościowa)
 • Co-packing
 • Dystrybucja
 • Przygotowywanie ładunków do wysyłki exportowej
 • Przeładunki wyrobów stalowych
 • Przeładunki sztuk ciężkich

Magazyn Darłowo

Zobacz specyfikację

▼
 • 17 00 m2 powierzchni składowej
 • 5 000 m2 powierzchni magazynowej

Zakres świadczonych usług:

 • Składowanie towarów sypkich (zboża, nawozy, kruszywa).
 • Składowanie towarów paletyzowanych.
 • Składowanie towarów workowanych.
 • Przeładunki.

Nasze Maszyny

Powierzone nam zlecenia realizujemy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu przeładunkowego.
Posiadamy:

- 2 wózki widłowe o udźwigu od 28 do 32 ton;

- 4 Reach Stackery o maks. udźwigu 86 - 45 ton;

- wózek widłowy o maks. udźwigu 16 ton;

- 15 wózków widłowych o udźwigu od 1,5 tony do 6 ton;

- 3 mobilne rampy o udźwigu od 10 do 14 ton.

Specyfikacja placu przeładunkowego:

32 000 m2 powierzchni placu
12 000 m2 powierzchni magazynowej zadaszonej

Nasze doświadczenie i współpraca z zespołem profesjonalistów to gwarancja bezpieczeństwa i szytej na miarę obsługi sztuk ciężkich.

<span>Nasze</span> Maszyny

Park maszyn zaopatrzony w najwyższej klasy sprzęt.

Kontakt
Bezpośredni

Magazyny i składy celne

Gracjan Gryncewicz
Magazyny i składy celne MAG w Gdańsku
+48 600 336 956 g.gryncewicz@mag.pl
Arkadiusz Gabrukiewicz
Magazyny i składy celne MAG w Gdyni
+48 605 555 699 a.gabrukiewicz@mag.pl
Grzegorz Gregoruk
Magazyn w Małaszewiczach
+48 83 375 00 66 g.gregoruk@mag.pl
Agnieszka Kliber
Magazyn MAG w Darłowie
+48 48 607 225 133 darlowo@mag.pl
Sławomir Kwietniewski
Koordynator Logistyki Placowej w Gdyni
+48 606 659 122 s.kwietniewski@mag.pl
Grzegorz Przewodowski
Koordynator Logistyki Magazynowej w Gdańsku
+48 607 230 766 g.przewodowski@mag.pl
Bartosz Ulak
Koordynator Logistyki Magazynowej w Gdyni
+48 603 600 443 b.ulak@mag.pl

Masz pytania? Możesz do nas napisać.

Wypełnij formularz
exit

Wypełnij
formularz