Lista aktualności

Kolej na Polskę - nowy Jedwabny Szlak

Pragniemy ogłosić, że jako członek Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki PSML bierzemy czynny udział w cyklu rozmów na temat strategii rozwoju kolei oraz rozbudowy infrastruktury logistycznej w Polsce. „Kolej na Polskę -Nowy Jedwabny Szlak” to projekt bilateralnej kooperacji administracji rządowej pod patronatem Ministerstwa Rozwoju z przedstawicielami firm z branży TSL, środowisk biznesowych i akademickich. Nasi eksperci starają się wspierać Polska gospodarkę!

Wypełnij
formularz