slide image
Lista aktualności

#MAGnews – waga Twojego kontenera ma znaczenie!

Szanowni Państwo,

Od 17 Września 2022 roku zmianie ulega taryfikator punktów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym. Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę i przypominamy o ograniczeniach wagowych dla transportu ciężarowego jakie obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (ciągnik z naczepą) wynosi 40 ton, wyjątkiem jest transport intermodalny, odbywający się zgodnie z definicją ustawową, dla którego dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi odpowiedni 42 tony dla zestawów 5-osiowych (ciągnik 2-u osiowy) oraz 44 tony dla zestawów 6-osiowych (ciągnik 3 osiowy).

Przypominamy równocześnie, iż odpowiedzialność za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej zespołu spoczywa na każdym ogniwie biorącym udział w organizacji i realizacji transportu. Dodatkowo, nowelizacja taryfikatora punktów karnych, przewiduje nałożenie na kierowcę przeładowanego zestawu 15-tu punktów karnych na okres 2 lat (dotychczas wykroczenia było obarczone karą 1 punktu karnego).

W związku w powyższymi zmianami, prosimy o skrupulatne stosowanie się i przestrzeganie limitów dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdu, określonych w ustawie O Transporcie Drogowym, podczas przeprowadzanych obładunków środków transportu.

exit

Wypełnij
formularz